Covid-19 Postası KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Dubium Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. (“Teyit”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

b) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden Covid – 19 Postası kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Covid-19 salgınının gidişatı, konuyla ilgili teyitli gelişmeler, salgın etrafında dönen yanlış bilgiler ve diğer merak edilenler ile ilgili sizleri bilgilendirici nitelikteki bültenlerin tarafımıza iletmiş olduğunuz iletişim bilgilerinize iletilmesi ve tarafınıza tanıtım ve sair maksatlı mail vb. çalışmaların iletilebilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Teyit tarafından tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntem ve Hukuki Sebeplere Dayanarak İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden alınacak açık rızaya dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir. 

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Covid – 19 Postası kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;

  • Kimlik Bilgisi: İsim – Soyisim bilgisi, Doğum yılı bilgisi
  • İletişim Bilgisi: E-posta bilgisi

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içinde ve yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılar ile KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme 

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Teyit’in Koç Kuleleri A Blok Kat 3 Daire 9 No 2 Çankaya / Ankara adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya E-Posta Aboneliği’ne kayıt olduğunuz elektronik posta adresi üzerinden [email protected] e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.