Factory programını neden yapıyoruz?

Teyit 2019 yılında ilk kez İstanbul ve Ankara’da farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirerek, yanlış bilgi sorununa alternatif çözümler üretmelerini istedi. 2020’de ikinci kez, bu sefer Eskişehir ve Ankara’da Fikir Geliştirme Kampları ardından Ankara’da Bootcamp ile tamamlanacak Factory bu sene Türkiye’nin ilk kuluçka programına dönüşecek.

Teyit’in Factory ile daha fazla aktörün yanlış bilgiyle mücadelede aktif rol almasını istemesinin birkaç sebebi var. 

1) Dört koldan müdahale

İnternetteki yanlış bilgi sorunu sadece bilgi kalitesini değil aynı zamanda hayatlarımızı da etkisi altına alıyor. Nitelikli ve olgulara dayalı bilgiye ulaşmadaki zorluk, doğru kararlar almamızın önünde ciddi bir engel.

Sorunu besleyen birden fazla sebep var. Kimi zaman siyasi eğilimler kimi zaman dijital okuryazarlık seviyesinin düşük olması dezenformasyonun yayılmasına yol açabiliyor. Zihnimizin çalışma yöntemi gerçek ile yanlışı ayırt edebilmemizin önüne geçebiliyor. En önemli bilgi kaynaklarımızdan sosyal medya mecralarının iş modelleri hatalı bilgilerin ayıklanmasına engel olabiliyor.

Sorunun birden fazla boyutu var. Teyit tek başınayken bunlardan ancak bir ya da birkaçına aynı anda müdahale edebilir. Yanlış bilgiyle farklı düzeylerde mücadele edebilecek yeni ekipleri güçlendirmek istiyoruz.

2) Farklı disiplinler, yenilikçi çözümler

Yayıncılık yaparak interneti kullanan insanların hangi bilginin yanlış olduğunu öğrenmesini sağlamak sadece bir yöntem. Bu çözüm denemesinin başarılı olabilmesi, yenilikçi başka yöntemlerle güç birliği yapabilmesine bağlı.

Yanlış bilgi sorunuyla farklı uzmanlıklarla aynı anda mücadele etmek gerekiyor. Kaynakların ve zamanın yetersizliği Teyit’in tüm problemlere tek başına çözüm alternatifleri geliştirmesini imkansız kılıyor. Bu nedenle yanlış bilgi sorunuyla mücadele etmek isteyen farklı disiplinlerden, çeşitli ilgi alanlarından ve yeteneklerden ekiplerin de bir an önce bu soruna çözüm üretecek yeterliliğe erişmesini hedefliyoruz. 

Bir mühendisin analitik yaklaşımını, bir gazetecinin iz sürme hevesiyle, bir araştırmacının daha derine kazma isteğini, bir teknolojistin inovasyon becerisiyle buluşturmak; denenmemiş yöntemleri ortaya çıkararak sürdürülebilir işler geliştirmelerini sağlamak istiyoruz.

3) Yeni iş modelleri

Bir soruna çözüm geliştirmek, girişimcilerin veya yeni bir iş kurmak isteyenlerin çıkış noktasıdır. Factory ile yanlış bilgi sorununu, iş geliştirmek isteyen ancak hangi sorun alanına yönelik çözüm geliştireceğinden emin olamayan girişimci ruh taşıyan genç ekiplere hatırlatmayı hedefliyoruz.

Doğru iş modellerini geliştirememek hem medyanın hem de sosyal medya platformlarının, yanlış bilgi sorununu beslemesine sebep olan en önemli etken. Bu problemle mücadele eden ekiplerin geliştireceği iş modellerinin, sistematik bir dönüşümü de tetikleyeceğine inanıyoruz.

Teyit ekibinin çalıştığı alanla ilgili bilgi, birikim ve deneyimlerini aktardığı İçgörü yazısını sonuna kadar okuduğunuz için teşekkürler.

Bu kategorideki yazılarımızı daha hızlı sürede hazırlamamız ve daha fazla kişiye ulaştırabilmemiz için bizi Patreon sayfamızdan destekleyebilirsiniz.