Korelasyon nedensellik değildir

Soner Yalçın, Kara Kutu: Yüzleşme Vakti‘nde nedensellik ilişkileri kurma konusunda oldukça cömert. Söz konusu okuyucusuna benimsetmeye gayret gösterdiği tezler olduğundaysa bu “cömert”lik daha da belirginleşiyor. Mevzubahis aşılar olduğunda öne sürdüğü iddialara şöyle bir bakınca, Yalçın’ın nedensellik ilişkilerinin nasıl kurulabileceği ya da kurulamayacağından bihaber olduğu sanılabilir.   

İki ya da daha fazla olgu ya da olay arasında nedensel bir ilişki kurabilmek için, “hikaye, zamanlama, korelasyon ve tecrit” olarak çevrilebilecek, İngilizcede “causal mechanism, temporal order, covariation, isolation” olarak nitelendirilen dört şartın tatmin edici bir biçimde sağlanması gerekiyor.

Nedenselliğin dört şartı

Nedensellik basitçe şu: “X’in varlığı Y’ye sebep oldu.” Bu nedensellik ilişkisini kurabilmek için, tüm bilimsel çalışmalarda aşağıdaki dört şartın sağlanmış olması gerekiyor:

  1. Hikaye: Elimizdeki X olgusunu Y’ye bağlayan akla yatkın bir mekanizma veya bir diğer deyişle makul bir hikaye var mı? X’in varlığının Y’ye “nasıl” ve “neden” sebep olduğuna dair bir açıklamanın geliştirilememesi halinde, bir nedensel ilişkiden söz etmemiz neredeyse mümkün değil. Örneğin kışın gelişinin soğuk algınlığına neden olması başlangıç için makul bir hikaye olabilir.  
  2. Zamanlama: X’in Y’ye sebep olduğu ihtimalini değerlendirirken Y’nin X’e sebep olması olasılığını eleyebiliyor muyuz? Zamansal anlamıyla bir sebep sonuç ilişkisinde sonucun sebepten önce gerçekleşmesi mümkün olmadığından, nedensel bir ilişki kurulabilmesi için zamansal sıralama oldukça kritik. Örneğin kışı getiren soğuk algınlığı olamaz. 
  3. Korelasyon: X’in varlığı ile Y’nin ortaya çıkışı birbiriyle aynı nispette mi gelişiyor? Bir olgunun azlığı-çokluğu, bir başkasının azlığı-çokluğu ile benzer oranlarda ilerleyebilir. Nedensellik ilişkisi için bunun varlığı bir şart. Ancak dikkat: Her korelasyon nedensel bir ilişkiye işaret etmeyebilir. Örneğin havalar soğudukça soğuk algınlığı vakaları da artıyor mu? 
  4. Tecrit: Y’nin ortaya çıkışına sebep olabilecek X dışındaki tüm olguların bilincinde miyiz? Belki de Z hem X’i hem de Y’yi etkiliyordur ve hatalı bir varsayımda bulunmamıza sebep oluyordur. Örneğin soğuk algınlığına neden olan kış değil, soğuktan dolayı kapalı ortamlarda daha fazla bulunmamız da olabilir mi?

Aşı karşıtları tarafından sıklıkla kurulan hatalı nedensellik ilişkilerinde en temel eksik, bir nedensel hikaye sunulamıyor oluşu. Örneğin DPT aşısı ile ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) vakaları arasında bir korelasyon gözlemlendiği, ölümlerin nedeninin aşı olduğu şekildeki nedensellik kurgusuyla formüle edilen iddiaların ise bütünüyle yanıltıcı olduğunu söylemek mümkün.

Cage kariyerine son mu versin? 

Aşı karşıtlarının argümanlarının başında gelen ve tam da salt korelasyona dayalı bir diğer iddia ise kitlesel aşılamayla birlikte, otizmli bireylerin sayısında artış olduğu. İddialar kapsamında 1970’lerde başlayan kitlesel aşılamadaki artışla, otizmli bireylerin sayısındaki artışın benzer tarihlere denk düştüğü söyleniyor. Bilimsel olarak desteklenmeyen bu tarz iddialara bakıldığında ise bir başka kavram beliriyor: “Spurious correlations”, Türkçesiyle “yanıltıcı korelasyon.”

İlginizi Çekebilir:  Difteri tetanoz ve boğmaca aşılarının ani bebek ölümü vakalarıyla bağlantısı yok

İnternette bolca bulunan, özünde birbiriyle ilgisiz iki konunun, zaman içerisindeki paralel artış ve azalışlarını gösteren bazı grafikler, bu tarz yanıltıcı korelasyonların en belirgin örnekleri. 

Örneğin Nicholas Cage’in oynadığı filmlerin sayısıyla, havuza düşüp boğularak yaşamını yitiren insan sayısı arasında yıllık bazda bir korelasyon gözlemlemek mümkün. Nedenselliğin diğer üç ilkesini göz ardı ettiğimizde, Cage’in oyunculuk yaşamının insanların havuza düşüp ölmelerine sebep olduğu şeklinde yanlış bir argüman geliştirmek mümkün.

Bir diğer örnekte ise kişi başına düşen peynir tüketimi miktarıyla, yatak çarşafına dolanarak hayatını kaybeden insanların zaman içerisindeki değişimi grafiklerinin birbirine oldukça yakın bir seyir izlediği görülebiliyor. 

Ancak bu grafiklere bakarak, Cage filmlerde daha çok göründükçe, insanlar havuza daha çok düşüp ölüyor diyemeyiz. Hane halkının peynir tüketimi arttıkça, yatak çarşaflarına dolanarak hayatını kaybetme vakalarının artacağını da iddia edemeyiz. 

Özetle iki şey arasında korelasyon olması, aralarında bir nedensellik bağı olduğunu kanıtlamaz. 

İlginizi Çekebilir:  Wakefield I: Aşı ve otizm arasında ilişki olduğu iddiaları nereden çıktı?

#SalgınVar okuma rehberi

Kara Kutu: Yüzleşme Vakti isimli kitap hakkındaki çalışmaya dair Teyit ekibi tarafından yayınlanan 63 yazı bu rehberde yer alıyor.

Komplo teorileri hakkındaki yazıları okuyarak kitabın içinde düşülen genel yanılgıları anlayabilirsiniz: 

Manisalı eczacıları kim öldürdü?

Komplo Teorileri I: Aşırı şüpheci tutum etrafımızı sardığında

Komplo Teorileri II: Bilimsel görünme çabası

Komplo Teorileri III: Sağlığımızı korumak için ne yapabiliriz?

Bu bölümdeki yazılar Kara Kutu’nun yazım sürecine mercek tutuyor. Kitaptaki kaynak gösterimi, izlenen metodoloji ve tespit edilen intihaller sizi şaşırtabilir. Ayrıca kitapta yer alan ve Yalçın’ın konuşmalarından hareketle oluşturulan safsatalara ve daha fazlasına göz atabilirsiniz: 

Kara Kutu’nun yöntemi – I: Nasıl yazıldı? Nasıl basıldı?

Kara Kutu’nun yöntemi – II: Kaynakça nasıl hazırlanmış?

Kara Kutu’nun yöntemi – III: 30 farklı kaynaktan yapılan intihaller

:point_right::skin-tone-2: Korelasyon nedensellik değildir

Kara Kutu’nun ‘kozmik odasındaki’ intihaller

Safsatalar I: Komplo teorilerini safsatalar ile süslemek

Safsatalar II: Hatalı akıl yürütmenin kitabı

Özellikle ‘doğallık safsatasını’ özümsedikten sonra homeopati üzerine iddiaları inceleyebilirsiniz:  

Homeopati: Sulandırılmış Tıp

Kapitalizm homeopatiyi teğet mi geçti? Sektöre genel bakış

ABD’deki en büyük kütüphanelerin homeopati okullarıyla ilişkisi olduğu iddiası dayanaksız

İDDİA 1: Patofizyoloji kürsülerinin 12 Eylül’den sonra kapatıldığı ve yıllardır bu dersin verilmediği iddiası

Türkiye’de tıp eğitimi nasıl kurumsallaştı?

Rockefeller’ın -muhtemelen- girmekte zorlanacağı diyarlarda modern tıp ve tıp müfredatı: Kuzey Kore örneği

Kara Kutu: Yüzleşme Vakti isimli kitabın üçüncü ve dördüncü bölümlerinde yer alan iddiaların ele alındığı yazılar bu bölümde: 

İDDİA 2: ABD ve Avrupa’da Augmentin’in evcil hayvanlarda kullanımının yasaklandığı iddiası

İDDİA 3: 12 yaşındaki her çocuğun kolesterol ilacı alması tavsiye edilmiyor

İDDİA 4: İlaçların farklı ülkelerde daha ucuz olmasının nedeni fiyat politikaları

İDDİA 5: Yan etkileri olan serzone isimli ilacın ‘henüz’ toplatıldığı iddiası

İDDİA 6: Bazı psikiyatrik hastalıklar piyasayı canlandırmak için mi uyduruldu?

İDDİA 7: Beyindeki organik değişimler mutasyon anlamına mı geliyor?

İDDİA 8: Gebelikte antidepresan kullanımının bebekte otizm riskini artırdığı iddiası

İDDİA 9: Serotonin ile depresyon arasında ilişki yok mu?

İDDİA 10: Sadece çocuklar üzerinde ve belli bir evre için yapılan araştırmanın sonuçları genellenebilir mi?

İDDİA 11: ABD’deki yaygın ölüm sebepleri arasında ilaç yan etkilerinin dördüncü sırada olduğu iddiası

Aşılar kitapta önemli bir yer tutuyor. Çalışmamızın önemli bir kısmı, bu nedenle aşılar hakkındaki iddialara ayrıldı:  

Aşılar bağışıklığı zayıflatıyor mu? Vücudumuzun ‘askerleri’ nasıl çalışıyor?

Aşılarda bulunan maddeler o kadar ‘korkutucu’ mu?

Aşılar etkisiz mi?

Sürü bağışıklığı: ‘Benim çocuğum istersem aşılatmam’ denebilir mi?

KONDA: ‘Aşı zorunlu olmamalı diyenlerin önemli bir kısmı uluslararası şirketlerin bizi hasta etmek istediğini düşünüyor’

Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de aşı çalışmaları

İDDİA 12: Türkiye’de ilk aşı kampanyasının 1985’te yapıldığı iddiası

İDDİA 13: Türkiye’de zorunlu aşı uygulaması olduğu iddiası

İDDİA 14: Menenjit aşısının 2013 yılında aşı takvimine eklendiği iddiası

İDDİA 15: Almanya’daki zorunlu kızamık aşısı yasasının ‘kıl payıyla’ kabul edildiği iddiası

İDDİA 16: Almanya’da çocuk doktorlarının yüzde 92’si çocuğunu aşılatmıyor iddiası

Finlandiya İngiltere İrlanda Hollanda ve İsveç’te aşıların zorunlu olmaması ne anlama geliyor?

İDDİA 17: FDA’da görevli Morris’in grip aşısı hakkındaki açıklamayı 2009’da yaptığı iddiası

İDDİA 18: İsrail’de hiç aşı yapılmadığı iddiası

Wakefield I: Aşı ve otizm arasındaki ilişki olduğu iddiaları nereden çıktı?

Wakefield II: Kızamık virüsü için aşı patenti almış

Wakefield III: Otizmli ailelerin avukatlarından para aldı

Aşı ve otizm arasında bağ olduğu tartışmalarını kimler kitleselleştirdi?

Aşı otizm arasında bağ olduğunu söyleyenlerin bilimsellik iddiası

Bugün 50’lerinde olanların çocukluğunda çevrelerinde otizmli çocuk yok muydu? 

İDDİA 19: İki yaşındaki bir çocuğun enjeksiyon yoluyla aldığı civa miktarı 100 gramdan 237 grama yükseldi iddiası

İDDİA 20: Neil Z. Miller aşı karşıtı derneklerle ilişkili

İDDİA 21: Houweling makalesinde aşıların zararlarından bahsetmiyor

İDDİA 22: Prof. Dr. Claire-Anne Siegrist aşının uzun dönemdeki faydalarının bilindiğini belirtiyor

İDDİA 23: Kızamık aşısının kadınların yüzde 55’inde romatoit artrit gelişmesine neden olduğu iddiası

İDDİA 24: Boğmaca aşısından sonra bebeklerin normalden yedi kat daha fazla hayatını kaybettiği iddiası

Difteri tetanoz ve boğmaca aşılarının ani bebek ölümü vakalarıyla bağlantısı yok

İDDİA 25: Aşıların kısırlığa neden olduğunu gösteren bir kanıt yok

İDDİA 26: Aşılarda kullanılacak antijenleri patent sınırlamaları mı belirliyor?

İDDİA 27: Gluten ve kazeinin otizme yol açtığını gösteren bulgu yok

Aşı üretimi kâr maksimizasyonuna dayanıyor ve bu halk sağlığını tehdit ediyor

Facebook’un reklam politikası Kara Kutu’daki aşı karşıtı iddiaların yayılımını engelledi mi?

Son olarak Kara Kutu’da modern tıbbın karşısına anti kapitalizmin konduğunu görüyoruz. Tıp ve anti kapitalizm ilişkisine dair yazılar aşağıdaki gibi:

Sosyalist deneyimlerde modern tıp: Sovyetler Birliği

Tıbbi enternasyonalizm: Küba

Bastırılmış bir deneyim: Allende ve Şili

Yazarlar

Gülin Çavuş, Mert Can Yılmaz

Kaynaklar

The Fundamentals of Political Science Research, Kellstedt & Whitten, 2008

Yazarlar

Gülin Çavuş, Mert Can Yılmaz

Kaynaklar

The Fundamentals of Political Science Research, Kellstedt & Whitten, 2008