Neil Z. Miller aşı karşıtı derneklerle ilişkili

İDDİA 20: ABD’de National Library of Medicine’da yayımlanan bir rapora göre, aşı olan bebekler aşı olmayan bebeklere oranla daha fazla hasta oluyor ve bebek ölümlerine maruz kalıyor.

YANLIŞ

Soner Yalçın, Kara Kutu: Yüzleşme Vakti isimli kitabında ABD’nin National Library of Medicine’inde yayınlanan bir rapordan bahsediyor ve bu dergide aşı olan bebeklerin, aşı olmayan bebeklere oranla daha fazla hasta olup, bebek ölümlerine maruz kaldığının söylendiğini iddia ediyor. Hatta doktorların, 38 bin vaka üzerinden, aşı olan bebeklerde bebek ölümü ve hastaneye kaldırılma oranının daha fazla olduğunu tespit ettiğini de ekliyor. Bu iddialarından bahsederken araştırmayı yapan hekimlerden Neil Z. Miller’e de atıfta bulunuyor. 

Soner Yalçın’ın iddiaları dayandırdığı çalışmaları bulabilmek için, öncelikle bu bilgileri edinmiş olabileceği Türkçe kaynaklara göz atarak başlayalım. Yalçın, bulduğu kaynaklardan blok halinde alıntılar kullanıyor ve kaynak gösterme konusunda da pek hevesli değil. Sayfa 279’da bu iddianın geçtiği yerde de benzer bir duruma rastlıyoruz. Bu bölümü internette araştırmaya başladığımızda karşımıza Risale Haber ve İslami Hacamat isimli internet siteleri çıkıyor. Bu internet sitelerinin kaynağına baktığımızda ise Yeni Akit’i görüyoruz.

Yalçın’ın bahsettiği “National Library of Medicine’da yayınlanan rapor” ifadesi güvenilirliği artırmak için eklenmiş olabilir, çünkü makalenin yer aldığı Pubmed adlı internet sitesi, bilimsel dergilerde yayınlanan tüm makalelerin yüklendiği ve derlendiği bir kütüphane, bir veri bankası. Yani sağlık alanında yazıldığı belirtilen tüm makaleler buraya eklenebiliyor. Tabi eklenebilmesi için SCI endeksine sahip olması da gerekiyor. 

Araştırmaya Yalçın’ın atıfta bulunduğu Neil Z. Miller ismiyle devam ettiğimizde, makalenin yayınladığı derginin adının Human and Experimental Toxicology olduğunu görüyoruz. Makalenin ismi ise “Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?”  Yazarlarının Neil Z. Miller ve Gary S. Goldman olduğu makale, 2011 yılında yayınlanmış.

Çalışma, seçili 34 ülkede yapılan aşıların sayısıyla, bebek ölümlerinin karşılaştırılmasına dayanıyor. Yalnızca seçilen ülkeler arasında tespit edilen korelasyon üzerinden hazırlanmış. Çalışmada bu farklı ülkelerdeki aşılama oranları dışarıda bırakılmış. Dışarıda bırakılan bir diğer önemli mesele ise prematüre bebekler. Erken doğan bebeklerin hayatlarını kaybetme olasılığı vaktinde doğanlara kıyasla oldukça yüksek. Çalışma bu faktörler dışarıda bırakılarak, salt aşılamayla bebek ölüm oranları değişkenleri arasındaki korelasyona dayandırılmış. Çalışmanın aşıların içeriklerini dikkate almaması da, karşılaştırmanın hiçbir şey kanıtlayamayacağını gösteriyor diyebiliriz. 

Yalçın’ın belirttiği bebek ölümleriyle ilgili bilgilerin bir kısmı, makalede eski çalışmalara referans verilen bölümde geçiyor. Yani bu bilgiler çalışmanın kendi sonucu bile değiller. Kara Kutu’da geçen ‘38 bin bebek ölümü ve hastaneye kaldırılma vakalarının incelendiği’ ifadesi ise makalenin hiçbir yerinde geçmiyor, tamamen uydurulmuş. Miller’ın referans aldığı makalenin örnekleminin, 38 binle uzaktan yakından ilgisi yok. Referans verilen isimlerden biri Torch, 1982 yılında ani bebek ölümü vakalarıyla DPT aşısı arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında, 200 vakada ölüm tespiti yapılamamış, 70 bebeğin verileri yorumlanmış. 

Makale yazarı aşı karşıtı derneklerle ilişkili 

Ama makaleyle ilgili, hem Yalçın, hem de ondan önce iddiayı dile getiren haber siteleri önemli bir noktayı atlamış: Makale yazarlarının aşı karşıtı vakıflar ve derneklerle ilişkisi var. Sonrasında yayınladıkları bir “beyan”la, araştırmayı yayınladıkları sıra bu çıkar çatışmasından bahsetmedikleri için özür dilemişler. 

Neil Z. Miller bağımsız araştırmacı, Gary S. Goldman ise bilgisayar mühendisi. Miller, Think Twice Global Vaccine Institute isimli aşı karşıtlığıyla bilinen bir enstitü ile ilişkili. Goldman ise World Association for Vaccine Education (WAVE) isimli kuruluşla uzun süredir ilişiği olmadığını belirtmişti; ancak makale yayınlandığı sıralarda WAVE’in yöneticisi idi. 

Yalçın kitabında Miller’ın bir enstitünün başkanı olduğunu belirterek “aşı olmadan önce iki kez düşünün” dediğini ifade ediyor. Evet Miller’ın aşılara ilgisi var; ilişkili olduğu enstitünün de sadece adı enstitü, aslında aşı karşıtı bir dernek. İnternet sitesine göz atarak güvenilirliğine kendiniz karar verebilirsiniz. 

Bir “enstitünün” başkanı olmak ya da bir makale yazmak, birine bilimsel güvenilirlik kazandırmıyor. Argümanların bilimsel bir dayanağa sahipmiş gibi gösterilme çabası bu nedenle anlaşılır; ancak okurken bu bilgiyi saklı tutmak gerek. Bir yayını okurken, her zaman ilk kaynağa ulaşmak, ardında kimler olduğuna bakmak, güvenilirliklerini incelenmek lazım.

“Enstitünün” sitesinde “medikal tavsiye veremedikleri” beyanı var 

Enstitü başkanı olduğu söylenen Miller’ın, Think Twice isimli internet sitesinde yayınlanan beyanına göz attığımızda, bu ön incelemenin neden gerekli olduğunu bir kez daha görüyoruz: Beyanda yazılanların okuyucular tarafından kontrol edilmesi gerektiği, medikal herhangi bir tavsiyede bulunulmadığı, sadece bilgi verildiği ifade ediliyor. 

Çok önemli bir başka bilgi daha: Miller’ın medikal herhangi bir geçmişi yok, kendisi bir “sağlık muhabiri”. Aşılar hakkında yazdığı kitapları satarak hayatını kazanıyor. Satıştaki kitapların üzerinde beyaz önlüklü bir doktor görseli var, bu Miller değil. Muhtemelen kitabını daha güvenilir göstermek için böyle bir yola başvurmuş. 

Yalçın’ın bilimselmiş gibi sunduğu bu makale ve makalede yazılanlar, gerekli uzmanlığa sahip olmayanlarca üretildiği için, gerçekliğinden şüphe etmek gerek. Dahası, makalenin “teşekkür” kısmındaki geçen isimlerden biri olan Peter Calhoun, ünlü bir şaman. Akademik makale gibi görünen içeriklere güvenmeden önce yöntemine, kim tarafından yazıldığına mutlaka göz atmak gerekiyor.

#SalgınVar okuma rehberi

Kara Kutu: Yüzleşme Vakti isimli kitap hakkındaki çalışmaya dair Teyit ekibi tarafından yayınlanan 63 yazı bu rehberde yer alıyor.

Komplo teorileri hakkındaki yazıları okuyarak kitabın içinde düşülen genel yanılgıları anlayabilirsiniz: 

Manisalı eczacıları kim öldürdü?

Komplo Teorileri I: Aşırı şüpheci tutum etrafımızı sardığında

Komplo Teorileri II: Bilimsel görünme çabası

Komplo Teorileri III: Sağlığımızı korumak için ne yapabiliriz?

Bu bölümdeki yazılar Kara Kutu’nun yazım sürecine mercek tutuyor. Kitaptaki kaynak gösterimi, izlenen metodoloji ve tespit edilen intihaller sizi şaşırtabilir. Ayrıca kitapta yer alan ve Yalçın’ın konuşmalarından hareketle oluşturulan safsatalara ve daha fazlasına göz atabilirsiniz: 

Kara Kutu’nun yöntemi – I: Nasıl yazıldı? Nasıl basıldı?

Kara Kutu’nun yöntemi – II: Kaynakça nasıl hazırlanmış?

Kara Kutu’nun yöntemi – III: 30 farklı kaynaktan yapılan intihaller

Korelasyon nedensellik değildir

Kara Kutu’nun ‘kozmik odasındaki’ intihaller

Safsatalar I: Komplo teorilerini safsatalar ile süslemek

Safsatalar II: Hatalı akıl yürütmenin kitabı

Özellikle ‘doğallık safsatasını’ özümsedikten sonra homeopati üzerine iddiaları inceleyebilirsiniz:  

Homeopati: Sulandırılmış Tıp

Kapitalizm homeopatiyi teğet mi geçti? Sektöre genel bakış

ABD’deki en büyük kütüphanelerin homeopati okullarıyla ilişkisi olduğu iddiası dayanaksız

İDDİA 1: Patofizyoloji kürsülerinin 12 Eylül’den sonra kapatıldığı ve yıllardır bu dersin verilmediği iddiası

Türkiye’de tıp eğitimi nasıl kurumsallaştı?

Rockefeller’ın -muhtemelen- girmekte zorlanacağı diyarlarda modern tıp ve tıp müfredatı: Kuzey Kore örneği

Kara Kutu: Yüzleşme Vakti isimli kitabın üçüncü ve dördüncü bölümlerinde yer alan iddiaların ele alındığı yazılar bu bölümde: 

İDDİA 2: ABD ve Avrupa’da Augmentin’in evcil hayvanlarda kullanımının yasaklandığı iddiası

İDDİA 3: 12 yaşındaki her çocuğun kolesterol ilacı alması tavsiye edilmiyor

İDDİA 4: İlaçların farklı ülkelerde daha ucuz olmasının nedeni fiyat politikaları

İDDİA 5: Yan etkileri olan serzone isimli ilacın ‘henüz’ toplatıldığı iddiası

İDDİA 6: Bazı psikiyatrik hastalıklar piyasayı canlandırmak için mi uyduruldu?

İDDİA 7: Beyindeki organik değişimler mutasyon anlamına mı geliyor?

İDDİA 8: Gebelikte antidepresan kullanımının bebekte otizm riskini artırdığı iddiası

İDDİA 9: Serotonin ile depresyon arasında ilişki yok mu?

İDDİA 10: Sadece çocuklar üzerinde ve belli bir evre için yapılan araştırmanın sonuçları genellenebilir mi?

İDDİA 11: ABD’deki yaygın ölüm sebepleri arasında ilaç yan etkilerinin dördüncü sırada olduğu iddiası

Aşılar kitapta önemli bir yer tutuyor. Çalışmamızın önemli bir kısmı, bu nedenle aşılar hakkındaki iddialara ayrıldı:  

Aşılar bağışıklığı zayıflatıyor mu? Vücudumuzun ‘askerleri’ nasıl çalışıyor?

Aşılarda bulunan maddeler o kadar ‘korkutucu’ mu?

Aşılar etkisiz mi?

Sürü bağışıklığı: ‘Benim çocuğum istersem aşılatmam’ denebilir mi?

KONDA: ‘Aşı zorunlu olmamalı diyenlerin önemli bir kısmı uluslararası şirketlerin bizi hasta etmek istediğini düşünüyor’

Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de aşı çalışmaları

İDDİA 12: Türkiye’de ilk aşı kampanyasının 1985’te yapıldığı iddiası

İDDİA 13: Türkiye’de zorunlu aşı uygulaması olduğu iddiası

İDDİA 14: Menenjit aşısının 2013 yılında aşı takvimine eklendiği iddiası

İDDİA 15: Almanya’daki zorunlu kızamık aşısı yasasının ‘kıl payıyla’ kabul edildiği iddiası

İDDİA 16: Almanya’da çocuk doktorlarının yüzde 92’si çocuğunu aşılatmıyor iddiası

Finlandiya İngiltere İrlanda Hollanda ve İsveç’te aşıların zorunlu olmaması ne anlama geliyor?

İDDİA 17: FDA’da görevli Morris’in grip aşısı hakkındaki açıklamayı 2009’da yaptığı iddiası

İDDİA 18: İsrail’de hiç aşı yapılmadığı iddiası

Wakefield I: Aşı ve otizm arasındaki ilişki olduğu iddiaları nereden çıktı?

Wakefield II: Kızamık virüsü için aşı patenti almış

Wakefield III: Otizmli ailelerin avukatlarından para aldı

Aşı ve otizm arasında bağ olduğu tartışmalarını kimler kitleselleştirdi?

Aşı otizm arasında bağ olduğunu söyleyenlerin bilimsellik iddiası

Bugün 50’lerinde olanların çocukluğunda çevrelerinde otizmli çocuk yok muydu? 

İDDİA 19: İki yaşındaki bir çocuğun enjeksiyon yoluyla aldığı civa miktarı 100 gramdan 237 grama yükseldi iddiası

:point_right::skin-tone-2: İDDİA 20: Neil Z. Miller aşı karşıtı derneklerle ilişkili

İDDİA 21: Houweling makalesinde aşıların zararlarından bahsetmiyor

İDDİA 22: Prof. Dr. Claire-Anne Siegrist aşının uzun dönemdeki faydalarının bilindiğini belirtiyor

İDDİA 23: Kızamık aşısının kadınların yüzde 55’inde romatoit artrit gelişmesine neden olduğu iddiası

İDDİA 24: Boğmaca aşısından sonra bebeklerin normalden yedi kat daha fazla hayatını kaybettiği iddiası

Difteri tetanoz ve boğmaca aşılarının ani bebek ölümü vakalarıyla bağlantısı yok

İDDİA 25: Aşıların kısırlığa neden olduğunu gösteren bir kanıt yok

İDDİA 26: Aşılarda kullanılacak antijenleri patent sınırlamaları mı belirliyor?

İDDİA 27: Gluten ve kazeinin otizme yol açtığını gösteren bulgu yok

Aşı üretimi kâr maksimizasyonuna dayanıyor ve bu halk sağlığını tehdit ediyor

Facebook’un reklam politikası Kara Kutu’daki aşı karşıtı iddiaların yayılımını engelledi mi?

Son olarak Kara Kutu’da modern tıbbın karşısına anti kapitalizmin konduğunu görüyoruz. Tıp ve anti kapitalizm ilişkisine dair yazılar aşağıdaki gibi:

Sosyalist deneyimlerde modern tıp: Sovyetler Birliği

Tıbbi enternasyonalizm: Küba

Bastırılmış bir deneyim: Allende ve Şili

İddia hakkında hazırladığımız analizi sonuna kadar okuduğunuz için teşekkürler. Okuduğunuz bu analizi daha fazla kişiye ulaştırabilmek, daha çok iddiayı daha kısa zamanda inceleyebilmek için bizi Patreon sayfamızdan destekleyebilirsiniz. 

Kaynaklar

Risale Haber, Aşı Olan Aşı Olan Daha Çok Hastalanıyor, 30 Aralık 2012

Human and Experimental Toxicology dergisi

Neil Z Miller ve Gary S Goldman, Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?, Eylül 2011

Adverse Effects of Pertussis and Rubella Vaccines: A Report of the Committee to Review the Adverse Consequences of Pertussis and Rubella Vaccines

Miller’ın makalesinde çıkar çatışması nedeniyle yapılan düzeltme, 2011

Miller’ın bağlantılı olduğu Think Twice Global Enstitüsü’nün internet sitesi

Miller’ın biyografisi

Miller’ın üzerinde doktor fotoğrafı olan satıştaki kitabı